Stěhování

Naše firma se zaměřuje jednak na stěhování bytů, rodinných domů, firem a kancelářských prostor, ale také na stěhování samostatných kusů nábytku či odvoz nepotřebných předmětů a materiálů na skládku. Stěhování provádíme co nejrychleji a bezpečně po celý týden včetně víkendů i svátků. Dle domluvy můžete využít na stěhování naše pracovní síly, které stěhování rozumí, neboť se v tomto oboru pohybují již řadu let.

Vše přestěhujeme odkudkoliv kamkoliv v rámci České republiky a zahraničí.

.

– Cena stěhování a odvozu

.

Cena za stěhování či odvoz se odvíjí podle objemu stěhovaných věcí, vzdálenosti přepravy a podmínky v místě nakládky a vykládky. Orientační cena za stěhování či odvoz Vám bude sdělena dopředu. Pro stanovení co nejpřesnější cenové nabídky je dobré poskytnout kompletní seznam stěhovaného vybavení.

.

– Stěhování bytů a rodinných domů

.

Naše firma má dlouholeté zkušenosti se stěhováním bytů a rodinných domů, a tak Vám můžeme zaručit hladký průběh stěhování bez jakéhokoliv stresu a obav. Vše Vám přestěhujeme a umístíme na místo, které si sami určíte. Naložení a vyložení veškerých předmětů probíhá co nejrychleji. Zároveň dbáme také na bezpečnost Vašich věcí, aby nedošlo k jejich poškození.

.

– Stěhování firem a kancelářských prostor

.

Stěhování firem a kancelářských prostor není jednoduché a vyžaduje opravdu dobrou organizaci a bezchybné provedení. Naše firma Vám nabízí profesionální služby pro malé i velké firmy. Při stěhování firem dbáme především na rychlost a efektivnost, aby Vaše firma byla co nejrychleji opět v provozu. Stěhování lze provést v odpoledních hodinách mimo pracovní dobu, čímž snížíte náklady plynoucí z přerušení provozu firmy. Naše firma je ochotná na čemkoliv se dohodnout a vyjít Vám vstříc.

.

– Stěhování samostatných kusů nábytku

.

Stěhování větších kusů nábytku či těžkých břemen vyžaduje jak kvalitní stěhovací vybavení, tak i důslednou přípravu. Při stěhování těžkých předmětů je potřeba předem znát cestu a cílové prostory. V některých případech je nutné přistoupit k bytovým úpravám jako odstranění dveří, demontáž zábradlí atd.

.

– Vyklízení skladů, dílen, garáží, sklepů a pozůstalostí

.

Provádíme veškeré vyklízecí práce, vyklidíme vám jakýkoliv prostor včetně úklidu. Provádíme úklid po úmrtí, po nepřizpůsobivých občanech, likvidace pozůstalosti. Nábytek a věcí, které už dosloužily, eko zlikvidujeme a již nepotřebné a přesto použitelné vybavení charitativně zužitkujeme.

.

– Skladování

.

Naše skladovací prostory mohou využít zákazníci, kteří potřebují uložit pár věcí na týden, stejně jako nároční klienti, kteří potřebují uskladnit zboží a věcí na delší dobu. Sklad je možné využít i pro uskladnění věcí např. při stěhování, který ochrání Váš majetek do té doby, než si najdete adekvátní prostory.

.

– Výkup

.

Vykupujeme sklady, železo a barevné kovy – zajišťujeme komisní prodej.

.

– Odvoz nepotřebných kusů a materiálů

.

Součástí našich služeb je kromě stěhování také odvoz nepotřebných kusů nábytku a materiálů na skládku či do sběrných dvorů.

.

Tato služba zahrnuje:

.

  • přistavení našeho vozu,
  • naložení předmětů určených k likvidaci,
  • odvoz na skládku či do sběrného dvora,
  • vyložení předmětů z vozidla.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat NONSTOP na telefonním čísle +420 773 508 899

.

.

.

.